Hlídání hladiny

PNEUMATICKÝ SYSTÉM HLÍDÁNÍ HLADINY

Tento důmyslný systém funguje čistě na pneumatické bázi. Lze jej instalovat v jímkách, nádržích či vanách a jeho úkolem je spouštět a vypínat čerpadlo při určité úrovni hladiny. Systém lze, díky absenci elektrických součástí, používat rovněž v místech s rizikem výbuchu.

Čerpání tekutiny z jímky

„Dolní" konec hadice (1) (nebo případně konec prodlužovacího potrubí) se umístí na požadovanou nejnižší úroveň hladiny v jímce a „horní" konec hadice (2) se umístí na úroveň nejvyšší hladiny. Jakmile kapalina dosáhne horní hadice, spustí se čerpadlo, které následně běží, dokud není dosaženo dolního konce hadice. Jde o velmi přesný systém schopný sledovat hladinu s přesností na několik milimetrů.

installation levelcontrol.en

Technické údaje

ROZMĚRY  mm
Řídicí a výstražná jednotka  200 × 200 × 130
K dispozici pro všechna čerpadla Tapflo
Materiál spojovací komory, krytí:
ABS plast (IP 55 nebo IP 65), nebo
nerez AISI 316 (IP 44)

O spoločnosti Tapflo. Spoločnosť Tapflo je európsky, nezávislý rodinný výrobca a celosvetový dodávateľ vzduchomembránových čerpadiel, odstredivých čerpadiel a iných priemyselných technologických zariadení. Spoločnosť Tapflo je celosvetovo zastúpená vlastnými spoločnosťami v 30 krajinách a nezávislými distribútormi vo viac, ako 45 krajinách.

formularz-kontaktowy